Popularnost montažnih kuća poslednjih godina kontinuirano raste. Za to postoji više dobrih razloga – dug vek trajanja i time proporcionalne garancije, kvalitetno i prijatno boravišno okruženje, prirodni materijali i izuzetna energetska efikasnost, samo su neki od njih.

Popularnost montažnih kuća poslednjih godina kontinuirano raste. Za to postoji više dobrih razloga – dug vek trajanja i time proporcionalne garancije, kvalitetno i prijatno boravišno okruženje, prirodni materijali i izuzetna energetska efikasnost, samo su neki od njih.

  1. Znate li koje su prednosti montažnih kuća?

1.1. Do useljenja za par meseci

Montažne kuće imaju mnoge prednosti. Među najočiglednijim je brzina gradnje. Na montažnu kuću od porudžbine do useljenja sačekaćete svega nekoliko meseci. Poređenja radi: za useljenje u zidanu kuću čekali biste najmanje godinu dana, zapravo, realnije je reći godinu i po do dve.

Savet stručnjaka iz firme GRADJEVINAR

1. Firma GRAĐEVINAR bavi se izgradnjom kako tipskih montažnih objekata tako i netipskih, koji projekti su Vama kao izvođačima draži?

Gradnja montažnih kuća i montažnih objekata je u našoj zemlji otpočela od sedamdesetih godina prošlog veka. Naša firma se tim poslom bavi od početka rada 1987. godine. Ranija tradicija je bila da su postojali projekti tipskih kuća i po njima se izvodio najveći broj objekata. Razlog tome je bio i to što su početkom proizvodnje iste rađene u tadašnjim društvenim preduzećima, gde je to bila industrija i na taj način je rađeno u serijskoj proizvodnji. U to vreme su se kuće proizvodile kod nas u Ivanjici i u Kosjerićima gde je po tom osnovu u tim preduzećima bilo zaposleno na stotine radnika. Prelaskom na privatan sektor proizvodnja kuća je krenula i u manjim privatnim firmama koje su organizovane sa manje zaposlenih radnika pa su tako postale pogodne i prilagođene da se i koncept gradnje menja i prilagođava potrebama kupca. U sklopu toga interesantan je podatak da se tih devedesetih godina proizvodilo oko 90% tipskih kuća, a samo 10% ne tipskih. Sada posle tridesetak godina na tržištu imamo gotovo potpuno okrenutu situaciju po tom pitanju.

U našoj firmi se gotovo na isti način odvijao taj proces tako da smo svake godine imali sve više zahteva za ne tipske kuće i tako došli do sadašnjeg stanja da je proizvodnja tipskih kuća kod nas minimalna.

Tipske kuće trenutno uglavnom ne odgovaraju željama kupaca iz razloga veličine placeva i potrebe usaglašavanja kuće sa istim, zahtevima urbanizma za te lokacije kao i samim konkretnim potrebama kupaca za što boljim iskorišćenjem prostora. Sama proizvodnja tipskih montažnih kuća je nešto jednostavnija od ne tipskih, ali nama u suštini to ne predstavlja problem da radimo ne tipske kuće i po tom pitanju smo se u potpunosti prilagodili potrebama tržišta i tako su nam trenutno sve kuće koje smo radili različite. Razlika u tome je da radimo i prizemne i spratne kuće sa ravnim, kosim krovom kao i sa različitim materijalima pokrivanja u odnosu na samu strminu krova. Kada se sve sagleda gradnja netipskih kuća je složenija, ali je nekako draža zbog te razlike arhitekture i samih njihovih izgleda.

Kod nas postoji ideja da radimo mobilne tipske kuće koje se mogu kompletno proizvoditi u našoj proizvodnji i takvih su dimenzija da se mogu transportovati kamionskim prevozom na određenu lokaciju.

2. Na koji projekat ste posebno ponosni?

Firma smo koja dugo posluje i kako na osnovu opšte situacije, kako u društvu tako i u građevinskom sektoru primoravala da pored tržišta u našoj zemlji isto potražimo i na drugim tržištima. To se dešavalo zbog ekonomskih kriza koje su bile prisutne u navedenom periodu, pa nas je i to teralo da idemo na inostrano tržište da nađemo posao.

Kriza 2008. godine nas je naterala da po nekim preporukama odemo u Afriku, konkretno Mozambik, grad Beira i da tamo eventualno nađemo tržište sa montažnim kućama. Iz raznih razloga to nije zaživelo pa smo se za traganjem novog tržišta uputili u Norvešku gde smo 2012. godine osnovali preduzeće u Oslu i krenuli u gradnju montažnih kuća. Na tom tržištu smo izgradili veći broj objekata po svim njihovim standardima i to nam je dosta pomoglo u sticanju novih iskustava sa tog tržišta, jer kao što se zna skandinavske zemlje po pitanju montažnih kuća imaju veliku tradiciju. Pored tradicije, kao zemlje su po pitanjima izvođenja radova dosta uređene pa je sve to dobro videti i doživeti kao veliko iskustvo koje nam je značilo da na raznim skupovima prenesemo na naš prostor. Zbog velike daljine transporta i slanja radnika za Norvešku i Švedsku zadnjih 5-6 godina smo odlučili da otvorimo (ćerku) firmu u Hrvatskoj – Eurokuću i da radimo na tržištu Hrvatske, Slovenije i zemalja u okruženju. Od tog početka do današnjeg dana uspešno radimo na tom tržištu i tu smo izveli veliki broj objekata, a i dan danas se to nastavlja. U svom ovom periodu smo izvodili gradnju montažnih kuća u: Srbija, Crna Gora, Hrvatska, Slovenija, Italija, Švajcarska, Norveška, Švedska. Očigledno je i da je to veliko iskustvo i bitna stvar da smo morali u svakoj zemlji da ispoštujemo sve njihove propise koji trenutno važe.

Građevinar Ivanjica - Hrvatska
Građevinar Ivanjica - Slovenija
Građevinar Ivanjica - Norveška

3. Ljudi često imaju mišljenje da montažni objekti nisu toliko kvalitetni u odnosnu na klasične, šta Vi kao stručnjaci kažete na ovo? Zašto su montažni objekti bolji, kvalitetniji i zašto nisu pogrešan izbor?

Ljudi se u zadnje vreme sve više raspituju o samom kvalitetu tih objekata jer veći deo njih koji želi da gradi kuću ima opciju da to bude montažna kuća. Razlog za to je što montažne kuće pružaju dosta toga što sadašnjem investitoru bitno da bi dobili od novog doma. To što je sadašnjem investitoru bitno je da vreme gradnje bude što kraće, da kuća ima dobru termičku izolaciju, da je objekat konstruktivno stabilan i da je otporan na vremenske uticaje kao i na zemljotres. Pored napred navedenog bitno je i to da se montažne kuće rade u potpunosti od prirodnih materijala pa samim tim i pružaju pravi užitak za boravak i život u istim. Dobar deo sumnje u kvalitet montažnih kuća dolazi iz razloga što pojedini investitori u želji za jeftinom kućom dolaze do svakakvih izvođača koji su nestručni ili iz razloga da više zarade rade nekvalitetno i neprofesionalno radove. Trenutno na našem tržištu imate ogroman broj registrovanih firmi i radnji koji se oglašavaju da se bave tim poslom, a da nemaju ni minimalno znanje niti uslove da to rade. Gradnja svakog objekat pa i montažne kuće je ozbiljna stvar koju treba da rade i vode posao stručna lica sa završenom školom, stečenim iskustvom i da poseduje uslove gde to rade. Trenutno kod nas zakonski nije regulisano ko ispunjava uslove da se bavi ovim odgovornim poslom pa se zbog toga dešava da je veliki broj firmi registrovano za ove radove i iste izvodi na razne načine. U ovakvoj situaciji se investitori često ne snalaze i kao što smo ranije rekli posao ugovaraju sa neodgovornim izvođačem što kasnije prouzrokuje razne probleme koji se kasnije prenose u javnost i tako stvaraju ružnu sliku o montažnim kućama.

Zbog toga svaki investitor treba da proveri solventnost i kapacitet budućeg izvođača. Da li ima kadrove, radnike, prostor, sa čime mu garantuje izvedeni kvalitet ako u narednih godinu-dve dođe do pojave nedostataka. Ako je izabrao izvođača sa tašnom-mašnom koji nema nikakav kapital on može tu firmu sutra zatvoriti i da mu ništa ne važi od garancije.

U zadnje vreme se i sam način –tehnologija gradnje montažnih kuća menja i znatno doprinosi kvalitetu same kuće. Mi upravo tražimo te napredne tehnologije pa smo zbog toga već duže vreme pristupili gradnji kuća sa krupnim panelom gde ceo zid skivamo u radionici što je znatno bolja varijanta os sitnog panela koji se kuje u elementima od 1,2 m i tako u nizu montira.

Takođe kod krovova iste radimo sa obrađenom drvenom građom koja se spaja metalnim konektorima što je znatno veći kvalitet od bindera koji se kuju ekserima. Kao što smo u prethodnom tekstu rekli iskustvo na montažnim kućama je veliko kako u inostranstvu tako i kod nas. U inostranim zemljama ta tradicija je stogodišnja i pravila u radu su dosta uređenija što znači da radove uglavnom izvode iskusne firme tako da je problema oko kvaliteta jako malo tako i loših komentara o istima. Kao što smo i naveli kod nas su prisutni problemi oko gradnje zbog nereda na tržištu pa se stoga i pojavljuju loši komentari oko izvođenja i biće ih dok taj posao ne budu radili stručni i odgovorni izvršioci. Dok se to ne uredi preporuka investitorima je da vode računa sa kim ugovaraju poslove.

G-din Borko Mojsilović, GRADJEVINAR

Ako razgledate oglase raznih proizvođača i ponuđača montažnih kuća, naročito onih koji rade na principu „ključ u ruke“, neki rokovi tipa 60 ili 90 dana do useljenja deluju stvarno fantastično i pomalo neverovatno. Međutim, tehničke i tehnološke inovacije ne zaobilaze ni građevinarstvo te je sve više pronalazaka koji omogućavaju neverovatno brzu i ne manje kvalitetnu modularnu gradnju.

1.2. Stroža kontrola za visok kvalitet

Pošto se svi delovi montažne kuće prave u fabričkim pogonima, odnosno u kontrolisanim uslovima, svi njeni elementi su najvišeg mogućeg kvaliteta. Pre nego što se otpreme na gradilište, gde će se montirati, elementi se sistematski i detaljno pregledaju, a eventualni nedostaci otklanjaju odmah tu u hali; ako se utvrdi da su nedostaci toliko veliki da ugrožavaju garantovan kvalitet, odbacuju se i otpisuju kao škart. Zbog ovakvog načina proizvodnje – pažljivog planiranja i projektovanja, detaljnih proračuna gradnje i utroška svih vrsta materijala, koliko i njihovog kvaliteta, montažne kuće su vrlo pouzdani proizvodi, dugotrajni, sigurni i povoljni za život.

S druge strane, u tako kontrolisanim uslovima proizvodnje, sklapanja i montaže, i utrošak svih vrsta materijala je unapred planiran i izračunat, pa za vas kao kupca nema rizika od iznenadne pojave naknadnih potraživanja. Cena kuće je unapred određena i to što platite to i dobijete.

1.3. Upitna protivpožarna zaštita

Mnogi ljudi pogrešno misle da su montažne kuće u smislu zaštite od požara mnogo rizičnije od zidanih, što definitivno nije tačno. Čak naprotiv, u slučaju požara u klasičnoj ili montažnoj kući, poredi li se takozvana gorivost, odnosno, brzina paljenja i gorenja, vidi se da drvo kao građevinski materijal znatno duže zadržava statičku čvrstinu. To se dešava zato što drvo ne gori burno već postepeno tinja, pa je opasnost od urušavanja znatno manja nego u zidanim kućama. Dobra protivpožarna zaštita ovih tipova kuća obezbeđuje se upotrebom negorivih izolacionih i drugih materijala; zidovi su obloženi negorivim gipsanim pločama, a drveni elementi premazani i ofarbani negorivim bojama i supstancama.

2. Izuzetna energetska efikasnost
2.1. Montažnim kućama se štedi na troškovima klimatizacije

Energetska efikasnost objekata je poslednjih godina jedan od najvažnijih kriterijuma u ​​njihovom planiranju. Velika prednost kvalitetno izgrađenih montažnih kuća je i ta da su u njima čak do 50% niži troškovi grejanja u odnosu na klasično građene kuće.

3. Drvene montažne kuće u skladu s okruženjem

Za razliku od zidanih kuća, koje se u celini ili bar delimično grade od armiranog betona, montažne kuće su manje-više drvene. Drvo je ekološki i prirodan materijal koji se može 100% reciklirati. Njegova upotreba u građevinarstvu ne samo da doprinosi očuvanju životne sredine, već i povećava kvalitet stanovanja i života. Takva kuća ima bolju mikroklimu, u njoj se lakše diše jer je koncentracija kiseonika viša, a istovremeno ima bolja izolaciona svojstva od betona ili cigle.

4. Montažna kuća i zemljotres

Razumljivo je da ste zabrinuti šta bi se dogodilo sa vašom kućom u slučaju zemljotresa. Ukoliko se odlučite za izgradnju u zoni koja je, statistički gledano, izložena većem riziku od zemljotresa, montažne kuće su svakako dobar izbor, jer su one uistinu bezbednije od zidanih. U poređenju sa ciglom i betonom, drvo je elastičnije, a kvalitetni spojevi i veze amortizuju udar zemljotresa koliko i opterećenje silama koje ga prate. To znači da su drvene montažne kuće manje sklone pucanju i urušavanju prilikom ovakvih nesreća.

5. Montažna kuća prema zahtevima klijenta

5.1. Montažna kuća nije nužno tipska kuća

Neki kupci pogrešno misle da su montažne kuće sinonim za jednobrazne objekte koji izgledaju isto i imaju sve iste obavezne elemente – ukratko – da moraju da nalikuju jedne drugima kao jaje jajetu. To nije istina. Ove kuće mogu biti dizajnirane po narudžbini ili se njihovi elementi mogu odabrati po meri – u zavisnosti od toga za koji model se odlučite. Termin „montažna kuća“ samo opisuje način gradnje, odnosno, prethodnu pripremu građevinskih elemenata i komponenti u proizvodnim pogonima, koji se potom na gradilištu kao polufabrikati sklapaju u celinu, odnosno, kompletan objekt. Budući da su ovakvi tipovi kuća po naručenom originalnom projektu skuplji, dobra alternativa može biti delimično izmenjen tipski projekt.

5.2. Kakvu kuću dobijate tipskim projektom?

U inostranstvu, ali i kod nas, sve je više firmi koje nude montažne kuće po tipskim ili originalnim projektima. Tipski projekti se razlikuju po kvadraturi i spratnosti tako da većina proizvođača i ponuđača ima u ponudi više varijanti istog modela, a na svakom su moguće izvesne modifikacije po zahtevu kupca.

Najčešće postoji osnovni model za svaki tip kuće i on podrazumeva prefabrikovane elemente od tačno određenih materijala, standardnih dimenzija i karakteristika. Hidro i termoizolacija su takođe precizno planirani; određene su im debljine, pozicije u strukturi, sastav i sklop detaljno definisani i nepromenljivi.

Ono što se po vašem zahtevu može promeniti jesu stolarija, spoljne ili unutrašnje boje te keramika i sanitarije. Ipak, imajte na umu da zbog višedecenijske garancije koja se daje za montažne kuće, proizvođači koriste i ugrađuju kvalitetne materijale i opremu da bi, logično, imali i što manje reklamacija. Vrlo često zbog toga sarađuju sa proizvođačima isto toliko kvalitetnih elemenata, delova i uređaja, ako ih već ne prave sami.

6. Višedecenijska garancija

Na primopredaji objekta proizvođači uz ključeve kupcu uručuju i kompletnu dokumentaciju, uključujući sve garancije i uputstva za održavanje ugrađenih instalacija i sistema. Tu su i originalne garancije i uputstva proizvođača onih delova opreme koji su ugrađeni, a ne proizvodi ih sam ponuđač montažne kuće. Takvi uređaji su najčešće kupatilski i kuhinjski, oprema za klimatizaciju, ventilaciju i slično.

Garantni rokovi za samu kuću i pojedine delove su naravno različiti, ali je bitno to da prodavac montažne kuće uglavnom nudi i održavanje i posle isteka garantnog roka.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.

Fill out this field
Fill out this field
Молимо вас да унесете ваљану адресу е-поште.
You need to agree with the terms to proceed

Изборник